CEASE

CEASE

CEASE står för Complete Eradication of Autistic Spectrum Expression och är en terapi som den Holländske homeopatiske läkaren Tinus Smits utvecklade under 10 år då han behandlade över 300 barn och vuxna med autism. Behandlingen är från början till för att bota människor från autism där man ”avstör” de blockeringar som olika toxiner och sjukdomar lämnat i patienten, men har visat sig värdefull även hos andra förgiftningsskador och vaccinationsskador. En CEASE behandling går ut på att rena livsenergin från kroniska effekter av giftiga substanser som vi fått i oss från läkemedel, vacciner och toxiner i vår mat och närmiljö. Detta görs genom att man stegvis ”avstör” varje substans som tros vara orsaken till patientens symptom. CEASE-terapin använder sig av något som kallas isopati, där man använder sig av homeopatiska preparat som är framställda av samma substans som har orsakat problemet för att senare bota patienten. Exempelvis om ett barn får problem efter att det har fått MPR-vaccinet, ges ett homeopatiskt preparat framställt av samma vaccin för att radera de blockeringar som uppkommit.

 

Terapin fanns från början bara i Nederländerna men börjar spridas runt om i världen. 2012 hölls den första utbildningen i Sverige där Bert Breuker undervisade metoden. Idag finns en handfull CEASE terapeuter i Sverige och jag är stolt att vara en av dem.

 

Nyhet!

Webshop!

© Paulas BoT

design by hedmark