Homeopati

Homeopati

Varför homeopati?

 

En homeopatisk behandling anpassas individuellt för patienten utifrån samtliga symptom som han eller hon har, såväl fysiska, emotionella och mentala. Detta därför att homeopatin är en holistisk behandlingsform som ser människan som en helhet där känslor, tankar och kropp samverkar. Homeopatin behandlar därför orsaken till sjukdomen. Om en person har ett starkt immunförsvar klarar denne att återfå balansen att bli frisk igen på egen hand, men om kroppens försvarsmekanism är försvagad behövs hjälp för att få igång läkningsprocessen.

 

 

Vad är homeopati?

 

Homeopati är en självständig behandlingsform där homeopatiska läkemedel stimmulerar läkning. Den homeopatiska principen beskrevs första gången cirka år 400 f. Kr. av Hippokrates men utvecklades metodiskt först för 200 år sedan av den tyske läkaren Samuel Hahnemann. Homeopati kommer från grekiskans homios och pathos vilket betyder liknande lidande. Inom homeopatin använder man sig av läkemedel som är framställda av preparat som kan framkalla vissa symptom hos en frisk människa och sedan ges detta till en patient som uppvisar just dessa symptom. Förenklade exempel kan vara brännässlor, som vi alla vet ger oss nässelutslag om vi bränner oss på dem, eller kaffe som kan göra att man får svårt att sova. Kommer en patient med nässelutslag kan Urticaria Urens (som är det homeopatiska läkemedlet gjort på brännässlor) bota symptomen, liksom en patient med sömnsvårigheter kan behöva Coffea vilket är det homeopatiska läkemedlet gjort på kaffe.

 

Vad kan behandlas med homeopati?

 

Då homeopati hjälper kroppen att självläka genom att stärka kroppens egna immunförsvar kan de allra flesta akuta och kroniska åkommor botas eller lindras. Många söker sig till en homeopat först efter att de har provat många andra metoder men inte fått hjälp. Erfarenheterna visar dock att ju tidigare i sjukdomsförloppet den homeopatiska behandlingen sätts in desto snabbare sker läkningsprocessen. Enligt svensk lag får inte homeopater behandla barn under åtta år, gravida kvinnor, cancer, diabetes, epilepsi samt smittsamma sjukdomar som till exempel könssjukdomar. Sverige är det enda landet i Europa som har dessa begränsningar, övriga Europa behandlar dessa personer och sjukdomstillstånd med framgång med homeopati.

 

Homeopati fungerar lika bra på människor som på djur men även på växter. Jag använder homeopati till mina djur varje gång de har problem och stärker växterna ute i trädgården när de behöver extra hjälp.

 

Hur går en behandling till?

 

Det första besöket tar vanligtvis 1,5-2,5 timmar. Homeopaten tar då upp patientens anamnes, vilket är sjukdomshistoria. Detta tar tid eftersom det är viktigt att homeopaten får så mycket information som möjligt för att kunna hitta det specifika homeopatiska läkemedlet som matchar individens helhetsbild på alla nivåer. Homeopaten behöver veta när de olika besvären uppstod och hur de yttrar sig, vad som lindrar eller förvärrar symptomen, om matlust, sömn, tidigare sjukdomar, medicinering samt karaktäristiska personliga egenskaper. Homeopaten förskriver sedan ett homeopatiskt läkemedel utifrån den insamlade informationen om patienten. Eftersom behandlingen är individuellt anpassad så kan flera personer som har migrän få olika homeopatiska medel för att bota besvären, detta därför att en huvudvärk kan se olika ut hos olika människor. Någon upplever dragande smärtor i pannan som drar sig som ett band över hjässan ner mot nacken, medan andra kan ha en bultande smärta på höger sida av huvudet som blir värre av att patienten är i ett rum med starkt ljus.

 

Fyra till fem veckor efter att patienten har påbörjat den homeopatiska behandlingen bokas ett återbesök in för att homeopaten skall kunna utvärdera patientens reaktioner på det homeopatiska läkemedlet och kontrollerar att tillfrisknandet går åt rätt håll. Är det ett akut sjukdomstillstånd sker uppföljning redan dagen eller några dagar efter att patienten börjar ta det homeopatiska preparatet.

 

Nyhet!

Webshop!

© Paulas BoT

design by hedmark